Quyền riêng tư

1. Quyền riêng tư

Timdoi.vn sẽ bảo mật tất cả thông tin hồ sơ gửi về để xác thực thành viên qua email hoặc tin nhắn gửi đến Admin timdoi.vn. Timdoi.vn yêu sơ xác thực để đảm tính an toàn cho các thành viên, đảm bảo cho các thành viên có thể yên tâm giao lưu kết bạn trên mạng xã hội timdoi.vn, nếu như các bạn không gửi hồ sơ xác thực tài khoản của các bạn có thể bị khóa hoặc bị xóa vĩnh viễn trên timdoi.vn.

2. Nội dung đăng tải

Các bạn tự chịu trách nhiệm về tất cả các thông tin nội dung đăng tải, chia sẻ trên timdoi.vn và nội dung phải tuân thủ các Điều khoản của timdoi.vn những vi phạm về nội dung sẽ có thông báo cảnh cáo, nếu tiếp tục vi phạm tài khoản của các bạn có thể bị khóa hoặc bị xóa vĩnh viễn trên timdoi.vn

3. Đăng ký và bảo mật tài khoản

Người dùng Timdoi.vn cung cấp tên và thông tin thật của họ và chúng tôi cần bạn giúp để duy trì được điều này. Sau đây là một số cam kết của bạn với chúng tôi liên quan đến việc đăng ký và duy trì bảo mật tài khoản của bạn:
Bạn sẽ không cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân sai lệch nào trên Timdoi.vn hoặc tạo tài khoản cho bất kỳ ai khác ngoài bạn mà không được phép.
Bạn sẽ không tạo quá 2 tài khoản cá nhân với một hồ sơ xác thực
Nếu chúng tôi vô hiệu 2 tài khoản của bạn, bạn sẽ không tạo một tài khoản khác mà không được sự cho phép của chúng tôi.
Bạn sẽ không sử dụng dòng thời gian cá nhân của mình chủ yếu cho lợi ích thương mại của riêng bạn mà sử dụng timdoi.vn cho các mục đích đó.
Bạn sẽ không dùng Timdoi.vn nếu bạn dưới 15 tuổi.
Bạn sẽ giữ thông tin liên hệ của mình chính xác và cập nhật.
Bạn sẽ không chia sẻ mật khẩu (hoặc khóa bí mật của mình trong trường hợp bạn là nhà phát triển), không cho bất kỳ ai khác truy cập vào tài khoản của mình hoặc làm bất kỳ điều gì có thể gây nguy hiểm cho sự bảo mật của tài khoản.
Nếu bạn chọn một tên người dùng hoặc mã nhận dạng tương tự cho tài khoản hoặc Trang của bạn, chúng tôi bảo lưu quyền xóa hoặc thu hồi tên hoặc mã đó nếu chúng tôi cho là phù hợp (chẳng hạn như khi chủ sở hữu nhãn hiệu thương mại phàn nàn về tên người dùng không liên quan chặt chẽ tới tên thật của người dùng).

4. Yêu cầu xác thực tài khoản

Sau khi đăng ký bạn cần gửi Hồ sơ xác thực bao gồm: Giới thiệu bản thân, đang làm gì, ở đâu, chứng minh thư nhân dân, văn bằng chứng chỉ khác scan hoặc chụp ảnh rõ nét gửi về ban quản trin timdoi.vn.
Để đảm bảo đây là Mạng xã hội gần gũi chân thực an toàn mọi thành viên tương tác trên timdoi.vn, mọi tài khoản hoạt động cần phải xác thực hồ sơ (thành viên đã xác thực sẽ có dấu tích chữ V màu trắng trong vòng tròn nhỏ màu xanh cạnh tên thanh viên). nếu như các bạn không gửi hồ sơ xác thực tài khoản của các bạn có thể bị khóa hoặc bị xóa vĩnh viễn trên timdoi.vn.

5. Bảo vệ quyền của người khác
Chúng tôi tôn trọng quyền của người khác và mong bạn cũng làm như vậy.
Bạn sẽ không đăng nội dung hoặc thực hiện bất kỳ hành động nào trên timdoi.vn xâm phạm hoặc vi phạm quyền của người khác hoặc vi phạm pháp luật.
Chúng tôi có thể xóa bất kỳ nội dung hoặc thông tin nào bạn đăng lên timdoi.vn nếu chúng tôi cho rằng nội dung hoặc thông tin đó vi phạm Tuyên bố này hoặc chính sách của chúng tôi.
Chúng tôi cung cấp cho bạn công cụ để giúp bạn bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của mình. Để tìm hiểu thêm, hãy truy cập trang Cách báo cáo khiếu nại về vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của chúng tôi.
Nếu chúng tôi xóa nội dung của bạn vì vi phạm bản quyền của người khác và bạn tin rằng chúng tôi đã nhầm lẫn khi xóa nội dung đó, chúng tôi sẽ cho bạn cơ hội khiếu nại.
Nếu bạn liên tục vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của người khác, chúng tôi sẽ vô hiệu tài khoản của bạn khi phù hợp.
Bạn sẽ không sử dụng bản quyền hoặc Nhãn hiệu thương mại của chúng tôi hay bất kỳ nhãn hiệu tương tự nào có thể gây nhầm lẫn trừ khi được cho phép rõ ràng theo Nguyên tắc sử dụng thương hiệu của chúng tôi hoặc có văn bản cho phép trước của chúng tôi.
Nếu bạn thu thập thông tin từ người dùng, bạn sẽ: xin sự chấp thuận của họ, nêu rõ rằng bạn (và không phải timdoi.vn) là người thu thập thông tin của họ và đăng chính sách quyền riêng tư giải thích thông tin bạn thu thập và cách bạn sẽ sử dụng thông tin đó.
Bạn sẽ không đăng giấy tờ tùy thân hoặc thông tin tài chính nhạy cảm của bất kỳ ai lên timdoi.vn.
Bạn sẽ không gắn thẻ người dùng hoặc gửi lời mời qua email đến đối tượng không phải người dùng mà không được sự chấp thuận của họ. timdoi.vn cung cấp các công cụ báo cáo xã hội cho phép người dùng phản hồi về việc gắn thẻ.