Điều 1

1- Qui định chung khi sử dụng Dịch Vụ trên mạng xã hội timdoi.vn

(i). Người sử dụng phải đảm bảo các thông tin cá nhân (bao gồm họ và tên, tuổi, địa chỉ, email, số điện thoại liên hệ,…) mà bạn đang sử dụng và đã được cung cấp cho chúng tôi là trung thực, mới nhất, đầy đủ và chính xác về bản thân bạn theo hướng dẫn trong mẫu đơn đăng ký sử dụng Dịch Vụ. Đồng thời bạn luôn duy trì và cập nhật kịp thời dữ liệu đăng ký để bảo đảm rằng dữ liệu này là mới nhất, đầy đủ, trung thực và chính xác.

(ii). Người sử dụng tự có trách nhiệm tự bảo vệ mật khẩu của bạn trên timdoi.vn. Chúng tôi khuyến khích bạn nên dùng mật khẩu mang tính bảo mật cao (bao gồm chữ thường, chữ hoa, chữ số và ký hiệu cho phép).

(iii). Người sử dụng đồng ý không tái bản, sao chụp, bán, bán lại hoặc lợi dụng vì các mục đích thương mại, bất kỳ Dịch Vụ nào của Mạng xã hội timdoi.vn (bao gồm cả tài khoản của Bạn).

(iv). Người sử dụng không truy cập hoặc sử dụng Dịch Vụ bằng các phương thức được tự động hóa (như harvesting bots, robot, gián điệp hoặc scraper) mà không có sự cho phép của chúng tôi.

(v). Khi vào web của mạng xã hội timdoi.vn, người sử dụng tối thiểu phải 15 tuổi hoặc truy cập dưới sự giám sát của cha mẹ hay người giám hộ hợp pháp. Nghiêm cấm sử dụng bất kỳ phần nào của mạng xã hội timdoi.vn với mục đích thương mại hoặc nhân danh bất kỳ đối tác thứ ba nào nếu không được mạng xã hội timdoi.vn cho phép bằng văn bản. Nếu vi phạm bất cứ điều nào trong điều kiện và điều khoản nêu tại Thỏa Thuận này, mạng xã hội timdoi.vn sẽ hủy tư cách thành viên trên người dùng mà không cần báo trước. Những thông tin sản phẩm hiển thị trên mạng xã hội timdoi.vn là thông tin từ người dùng dịch vụ trên mạng xã hội timdoi.vn cung cấp và tương tác lẫn nhau, mà không phải do mạng xã hội timdoi.vn soạn thảo. Một số dịch vụ và tính năng liên quan có thể chỉ hiển thị khi đã đăng kí.

(vi). Khi người sử dụng đồng ý đăng kí tư cách thành viên để truy cập sử dụng các dịch vụ hoặc tính năng liên quan trên mạng xã hội timdoi.vn, Thành viên phải cung cấp thông tin xác thực về bản thân và phải cập nhật nếu có bất kỳ thay đổi nào. Mỗi người sử dụng mạng xã hội timdoi.vn phải có trách nhiệm giữ bí mật mật khẩu và các thông tin định danh tài khoản. Chủ tài khoản phải hoàn toàn chịu trách nhiệm cho mọi hoạt động được thực hiện dưới tên tài khoản và mật khẩu đã đăng kí.

(vii). Thành viên phải thông báo cho Ban quản trị mạng xã hội timdoi.vn biết khi tài khoản và mật khẩu bị truy cập trái phép. Công Ty, và mạng xã hội timdoi.vn không chịu bất kỳ trách nhiệm nào, dù trực tiếp hay gián tiếp, đối với những thiệt hại hoặc mất mát gây ra do Thành viên không tuân thủ các quy định tại Thỏa Thuận. Trong suốt quá trình đăng ký, Thành viên đồng ý nhận email quảng cáo từ mạng xã hội timdoi.vn. Sau đó, nếu không muốn tiếp tục nhận mail, Thành viên có thể từ chối bằng cách nhấp vào đường link được thông báo trên mạng xã hội timdoi.vn.

(viii). Mạng xã hội timdoi.vn có quyền thay đổi, chỉnh sửa, thêm hoặc lược bỏ bất kỳ phần nào trong Thỏa Thuận này, vào bất cứ lúc nào. Các thay đổi có hiệu lực ngay khi được đăng trên trang web mà không cần thông báo trước. Vui lòng kiểm tra các điều kiện này để cập nhật các thay đổi. Và khi bạn tiếp tục sử dụng trang web sau khi các thay đổi về điều khoản và điều kiện được đăng tải, có nghĩa là bạn chấp nhận với những thay đổi đó.

(ix). Trước khi sử dụng Mạng xã hội timdoi.vn, bao gồm nhưng không giới hạn việc sử dụng các dịch vụ hay công cụ trên website, người dùng và thành viên phải đồng ý với các điều khoản và điều kiện cụ thể được qui định tại trang web, và được dẫn chiếu ví dụ như nêu tại phần Quy định chung này. Trong trường hợp người dùng có bất kỳ thắc mắc nào về những điều khoản và điều kiện này, vui lòng liên hệ trực tiếp với đôi ngũ Ban quản trị, và đội ngũ chăm sóc khách hàng của Mạng xã hội timdoi.vn. Mục tiêu của bản Thỏa Thuận này là để tạo ra một hành lang chung, và đề ra sự chấp nhận các điều khoản và điều kiện giữa Mạng xã hội timdoi.vn và người sử dụng.

2.Phạm vi nội dung trao đổi, chia sẻ, cung cấp trên mạng xã hội