Điều 13
12.Sửa đổi Thỏa Thuận

13- Giới hạn và miễn trách nhiệm pháp lý

Nhà Cung Cấp khẳng định, việc đăng tải nội dung, chia sẻ các thông tin trên Mạng xã hội timdoi.vnhoàn toàn xuất phát từ ý chí và quan điểm cá nhân của người sử dụng. Chúng tôi tạo môi trường cho người sử dụng giao lưu, chia sẻ thông tin mà không tham gia vào quá trình đăng tải thông tin của người sử dụng cũng như không chịu trách nhiệm với bất cứ thông tin không đúng hoặc không chính xác nào trong các nội dung được đăng tải bởi người sử dụng. Chúng tôi cố gắng tạo ra một cơ chế chia sẻ thân thiện và hữu ích cho tất cả cộng đồng. Vì thế, hãy chắc chắn rằng bạn đã đọc, hiểu, đồng ý, chấp nhận các quy định của chúng tôi trước khi sử dụng bất kỳ dịch vụ nào trên Mạng xã hội timdoi.vn.
Mạng xã hội timdoi.vn không chịu trách nhiệm về hậu quả có liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến những gì người sử dụng hành động làm hoặc không hành động dựa trên các nội dung có trên Dịch Vụ. Bạn có trách nhiệm đánh giá và chấp nhận tất cả nguy cơ liên quan đến việc sử dụng bất kì nội dung nào bao gồm tính chính xác, độ hoàn thiện, hoặc mức độ hữu ích của các nội dung này.
Trong trường hợp có tranh chấp phát sinh từ hành động, nội dung hoặc thông tin của người sử dụng trên Mạng xã hội timdoi.vn, người sử dụng đồng ý giữ cho Mạng xã hội timdoi.vn và các công ty mẹ, công ty con, các công ty liên kết và các công ty liên quan, các tổ chức liên kết, các viên chức, các đại diện, các đối tác, nhà cung cấp, nhân viên của Mạng xã hội timdoi.vn, được vô hại đối với các yêu cầu bồi thường, bao gồm các khoản phí luật sư hợp lý, của bất kỳ bên thứ ba nào.
Người sử dụng và thành viên sử dụng Dịch Vụ trên Mạng xã hội timdoi.vn phải hoàn toàn chịu trách nhiệm pháp lý về tất cả các nội dung thông tin và hình ảnh, video clip được đăng trên Mạng xã hội timdoi.vn. Nhà Cung Cấp hoàn toàn không chịu trách nhiệm về những vi phạm pháp luật của nội dung tin đăng, hay các vi phạm về quyền tác giả, quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến nội dung, hình ảnh được đăng tải trên Mạng xã hội timdoi.vn. Người sử dụng và thành viên có hành vi vi phạm phải bồi thường, và bồi hoàn cho Nhà Cung Cấp toàn bộ các tổn thất, chi phí (bao gồm chi phí luật sư và tòa án, nếu có) mà Nhà Cung Cấp có thể đã phải gánh chịu do có hậu quả, tranh chấp phát sinh từ bất kỳ vi phạm pháp luật, hay vi phạm sở hữu trí tuệ, vi phạm bản quyền nào được hình thành do hành vi, lỗi của khách hàng, thành viên sử dụng đó.
Nếu xảy ra bất kỳ khiếu nại, tranh chấp nào giữa người sử dụng, hoặc thành viên của Mạng xã hội timdoi.vn và người có chủ quyền liên quan đến nội dung đã đăng tải trên Mạng xã hội timdoi.vn, thì người sử dụng, hoặc thành viên đó sẽ phải chủ động giải quyết, dàn xếp với người có chủ quyền liên quan đó, và tự chịu trách nhiệm trong việc giải quyết khiếu nại, và phải chịu trách nhiệm chi trả cho bất kỳ thiệt hại phát sinh do bản quyền, thương hiệu, và hành vi xâm phạm sở hữu trí tuệ, để đảm bảo hoạt động kinh doanh của Công Ty, và Mạng xã hội timdoi.vn không bị ảnh hưởng.

14.Điều khoản áp dụng