Điều 2
1.Qui định chung khi sử dụng Dịch Vụ trên mạng xã hội timdoi.vn

2.Phạm vi nội dung trao đổi, chia sẻ, cung cấp trên mạng xã hội

2.1. Trách nhiệm đối với phạm vi nội dung trao đổi

(i). Người sử dụng hiểu rằng các thông tin, dữ liệu, văn bản, phần mềm, âm nhạc, âm thanh, hình chụp, hình hoạ, video, thư, hoặc các tài liệu khác (sau đây gọi chung là “Nội Dung”), cho dù được đăng công khai hoặc được truyền đưa riêng, là hoàn toàn thuộc vể trách nhiệm của người tạo ra nội dung đó. Điều này có nghĩa là Bạn, chứ không phải timdoi.vn phải hoàn toàn chịu trách nhiệm với: (a) toàn bộ Nội Dung mà bạn tải lên, đăng, gửi, truyển đưa hoặc tạo sẵn theo phương thức khác qua Dịch Vụ, (b) việc bạn tiếp xúc, sử dụng những Nội Dung của người khác trên timdoi.vn hoặc với bất cứ thiệt hại, thổn thất nào pháp sinh từ việc bạn tiếp xúc, sử dụng nội dung trên timdoi.vn.

(ii). Người sử dụng hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các Nội Dung do bạn đưa lên mạng xã hội timdoi.vn. Mạng xã hội timdoi.vn, và Ban quản trị diễn đàn, hoặc nhân sự được ủy nhiệm bởi Công Ty, có quyền kiểm tra các thông tin bạn đưa lên và trong trường hợp phát hiện ra các sai phạm, timdoi.vn có quyền xoá nội dung của bạn đăng trên Dịch Vụ, tạm dừng hoặc hủy cung cấp Dịch Vụ cho của bạn mà không cần báo trước. Để tham gia diễn đàn bạn có thể tham khảo thêm Quy định diễn đàn.

2.2. Các nội dung cấm trao đổi, chia sẻ trên mạng xã hội timdoi.vn
Người sử dụng đồng ý và cam kết không đăng tải, trao đổi, chia sẻ trên mạng xã hội timdoi.vn các nội dung bị cấm theo quy định nhà nước CHXHCN Việt Nam như sau: (trích khoản 1, điều 5, nghị định 72/2013/NĐ-CP, về quản lý, cung cấp sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng – sau đây gọi chung là “ND72”)

(i). Chống lại Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội; phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc; tuyên truyền chiến tranh, khủng bố; gây hận thù, mâu thuẫn giữa các dân tộc, sắc tộc, tôn giáo;

(ii). Tuyên truyền, kích động bạo lực, dâm ô, đồi trụy, tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, phá hoại thuần phong, mỹ tục của dân tộc;

(iii). Tiết lộ bí mật nhà nước, bí mật quân sự, an ninh, kinh tế, đối ngoại và những bí mật khác do pháp luật quy định;

(iv). Đưa thông tin xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân;

(v). Quảng cáo, tuyên truyền, mua bán hàng hóa, dịch vụ bị cấm; truyền bá tác phẩm báo chí, văn học, nghệ thuật, xuất bản phẩm bị cấm;

(vi). Giả mạo tổ chức, cá nhân và phát tán thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật xâm hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Ngoài những nội dung cấm trao đổi, chia sẻ theo qui định của pháp luật nêu trên, mạng xã hội timdoi.vn áp dụng các điều kiện hạn chế như sau đối với người sử dụng Dịch Vụ:

(vii). Nghiêm cấm việc xúc phạm, nhạo báng người khác dưới bất kỳ hình thức nào (nhạo báng, chê bai, kỳ thị tôn giáo, giới tính, sắc tộc…).

(viii). Nghiêm cấm mọi hành vi mạo nhận hay cố ý làm người khác tưởng lầm mình là một người khác trên Mạng xã hội timdoi.vn.

(ix). Không được gửi lên Mạng xã hội timdoi.vn bất kỳ thông tin bất hợp pháp, lừa gạt, bôi nhọ, sỉ nhục, tục tĩu, khiêu dâm, xúc phạm, đe dọa, lăng mạ, thù hận, kích động… hoặc trái với chuẩn mực đạo đức chung của xã hội.

(x). Nghiêm cấm những nội dung miêu tả tỉ mỉ những hành động dâm ô, bạo lực, giết người rùng rợn; đăng, phát các hình ảnh phản cảm, thiếu tính nhân văn; cung cấp nội dung, hình ảnh, tranh khỏa thân có tính chất kích dâm, thiếu thẩm mỹ, không phù hợp với thuần phong, mỹ tục Việt Nam.

(xi). Nghiêm cấm tuyên truyền những thông điệp mang tính quảng cáo, mời gọi, quảng bá cơ hội đầu tư hay bất kỳ dạng liên lạc nào có mục đích thương mại mà người dùng không mong muốn; vi phạm hoặc xâm phạm các quyền của những người khác, trong đó bao gồm cả tài liệu xâm phạm đến quyền riêng tư hoặc công khai, hoặc tài liệu được bảo vệ bản quyền, tên thương mại hoặc quyền sở hữu khác, các sản phẩm phái sinh mà không được sự cho phép của người có quyền hợp pháp.

(xii). Không được gửi hoặc truyền tải bất kỳ thông tin nào không thuộc quyền sở hữu của người sử dụng trừ khi đó là các thông tin được cung cấp miễn phí.

(xiii). Nghiêm cấm việc gửi bất kỳ thông tin nào có chứa các loại virus, trojan, bọ hay các thành phần gây nguy hại đến hệ thống Mạng xã hội timdoi.vn, máy tính, mạng Internet và các thông tin bảo mật của chúng tôi và/hoặc của các thành viên trên Mạng xã hội timdoi.vn.

(xiv). Không được sử dụng, cung cấp thông tin vi phạm các quy định về sở hữu trí tuệ, về giao dịch thương mại điện tử và các quy định khác của pháp luật hiện hành.

(xv). Không được xâm phạm, xâm nhập, tiếp cận, sử dụng bất kỳ phần nào trong máy chủ của chúng tôi, và/hoặc bất kỳ dữ liệu nào nếu không được chúng tôi cho phép, nghiêm cấm các hành vi lợi dụng lỗi hệ thống để trục lợi cá nhân gây thiệt hại đến nhà cung cấp dịch vụ và các thành viên của Mạng xã hội timdoi.vn

(xvi). Không được phá vỡ luồng thông tin bình thường trong một tương tác, đưa ra tuyên bố hoặc đại diện cho một doanh nghiệp, hiệp hội, thể chế hay tổ chức nào khác mà người sử dụng không được uỷ quyền phát ngôn hoặc nhằm mục đích trục lợi cá nhân gây sự nhầm lẫn đối với những thành viên cùng tham gia Mạng xã hội timdoi.vn.

(xvii). Không được tạo ra các thông tin giả mạo cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp khác; thông tin sai sự thật xâm hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của các cá nhân, tổ chức khác.

(xviii). Nghiêm cấm thực hiện các hành động nhằm hạn chế hoặc cấm đoán bất kỳ người dùng nào khác, hoặc không bắt nạt, hăm dọa hoặc quấy rối bất kỳ người dùng nào khác sử dụng Mạng xã hội timdoi.vn.

(xix). Không được truyền bá tác phẩm báo chí, văn học, nghệ thuật, xuất bản phẩm vi phạm các quy định của pháp luật.

(xx). Không đăng các giao tiếp thương mại trái phép (như spam) trên Webtretho.

(xxi). Không thu thập thông tin đăng nhập hoặc truy cập vào tài khoản của người khác.

(xxii). Không được dùng timdoi.vn để làm bất kỳ điều gì bất hợp pháp, sai trái, độc hại hoặc phân biệt đối xử.

(xxiii). Không làm bất kỳ điều gì có thể làm vô hiệu, quá tải hoặc ảnh hưởng đến hoạt động đúng cách hay diện mạo của timdoi.vn,
chẳng hạn như tấn công từ chối dịch vụ (DDOS) hoặc can thiệp vào kết xuất trang hay chức năng khác của timdoi.vn.

(xxiv). Không tạo đường dẫn trái phép đối với tên miền hợp pháp của tổ chức, cá nhân; tạo, cài đặt, xâm nhập trái phép, chiếm quyền điều khiển hệ thống thông tin, tạo lập công cụ tấn công trên Internet.

(xxv). Không đăng giấy tờ nhận dạng hoặc thông tin tài chính nhạy cảm của chính bạn hay bất kỳ ai lên timdoi.vn.

(xxvi) Không đăng nội dung hoặc thực hiện hành động nào trên timdoi.vn xâm phạm hoặc vi phạm quyền của người khác hoặc nói cách khác vi phạm luật.

Để đảm bảo hoạt động lành mạnh và thông suốt của mạng xã hội timdoi.vn, Ban quản trị diễn đàn có quyền xoá các nội dung của bạn đăng trên website, tạm dừng hoặc hủy cung cấp Dịch Vụ cho của bạn mà không cần báo trước nếu chúng tôi tin rằng bạn có hành động vi phạm Điều khoản này.

3.Quyền và trách nhiệm của người sử dụng dịch vụ mạng xã hội