Điều 3
2.Phạm vi nội dung trao đổi, chia sẻ, cung cấp trên mạng xã hội

3.Quyền và trách nhiệm của người sử dụng dịch vụ mạng xã hội
3.1. Quyền cơ bản:

(i). Khi đăng ký trở thành Thành viên của mạng xã hội timdoi.vn và được mạng xã hội timdoi.vn chấp thuận, Thành viên sẽ được quyền khởi tạo tài khoản trên diễn đàn để tham gia cung cấp, chia sẻ, trao đổi thông tin trên mạng xã hội timdoi.vn.
(ii). Thành viên sẽ được cấp một tên đăng ký và mật khẩu riêng để được vào sử dụng các dịch vụ, quản lý thông tin và nội dung trên diễn đàn.
(iii). Thành viên sẽ được nhân viên của mạng xã hội timdoi.vn hướng dẫn sử dụng được các công cụ, các tính năng phục vụ cho việc xây dựng nội dung thông tin, tiến hành chia sẻ thông tin và sử dụng các dịch vụ tiện ích trên mạng xã hội timdoi.vn.
(iv). Được quyền tham gia diễn đàn, sử dụng và cung cấp thông tin lên diễn đàn timdoi.vn, và có quyền chia sẻ thông tin dưới các định dạng mà timdoi.vn đã quy định.
(v). Thành viên sẽ có thể được hưởng các chính sách ưu đãi do mhành viên timdoi.vn hay các đối tác thứ ba cung cấp trên mạng xã hội timdoi.vn. Các chính sách ưu đãi này sẽ được mạng xã hội timdoi.vn giải quyết (nếu có) và sẽ được đăng tải trực tiếp trên mạng xã hội timdoi.vn hoặc được gửi trực tiếp đến các Thành viên.
(vi). Thành viên có quyền đóng góp ý kiến cho mạng xã hội timdoi.vn trong quá trình sử dụng các Dịch Vụ. Các kiến nghị được gửi trực tiếp bằng thư hoặc email đến cho Ban quản trị mạng xã hội timdoi.vn.

3.2. Nghĩa vụ cơ bản:

(i). Có trách nhiệm phản hồi trực tiếp bằng Mạng xã hội timdoi.vn.
(ii). Thành Viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật, lưu giữ và mọi hoạt động sử dụng Dịch Vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Thành Viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Ban quản trị mạng xã hội timdoi.vn về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của mình để hai bên cùng hợp tác xử lý.
(iii). Thành Viên cam kết những thông tin cung cấp cho mạng xã hội timdoi.vn và những thông tin đăng tải lên mạng xã hội timdoi.vn là chính xác và hoàn chỉnh, và không vi phạm các nội dung cấm được qui định bởi mạng xã hội timdoi.vn và pháp luật. Thành viên đồng ý giữ và thay đổi các thông tin trên mạng xã hội timdoi.vn luôn được cập nhật, chính xác và hoàn chỉnh.
(i.v). Thành Viên tự chịu trách nhiệm về nội dung, hình ảnh của các thông tin, cũng như toàn bộ quá trình giao dịch với các đối tác trên mạng xã hội timdoi.vn trong quá trình sử dụng Dịch Vụ.
(v). Thành Viên có trách nhiệm hợp tác và cung cấp thông tin phù hợp khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phục vụ hoạt động điều tra, hoặc các công tác thống kê, hoặc các công việc phù hợp khác theo qui định của pháp luật.
(vi). Thành Viên phải tuân thủ quy định của pháp luật về chia sẻ, trao đổi thông tin, quảng cáo, khuyến mại, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và các quy định của pháp luật có liên quan khác khi sử dụng Dịch Vụ trên mạng xã hội timdoi.vn.
(vii). Thành Viên cam kết, đồng ý không sử dụng dịch vụ của mạng xã hội timdoi.vn vào những mục đích bất hợp pháp, không hợp lý, lừa đảo, đe doạ, thăm rò thông tin bất hợp pháp, phá hoại, tạo ra và phát tán virus gây hư hại tới hệ thống, cấu hình, truyền tải thông tin của mạng xã hội timdoi.vn hay sử dụng dịch vụ của mình vào mục đích đầu cơ, lũng đoạn, kỳ thị, chia rẽ thị trường, tạo những thông tin mang tính chất so sánh, chê bai, loan tin hàng giả, kể cả phục vụ cho việc phán đoán nhu cầu thị trường. Trong trường hợp vi phạm thì Thành viên phải chịu trách nhiệm về các hành vi của mình trước pháp luật.
(viii). Thành Viên cam kết không được thay đổi, chỉnh sửa, sao chép, truyền bá, phân phối, cung cấp và tạo những công cụ tương tự của các dịch vụ do mạng xã hội timdoi.vn cung cấp cho một bên thứ ba nếu không được sự đồng ý của mạng xã hội timdoi.vn trong từng trường hợp cụ thể.
(ix). Thành Viên không được hành động gây mất uy tín của mạng xã hội timdoi.vn dưới mọi hình thức như gây mất đoàn kết giữa các Thành viên bằng cách sử dụng tên đăng ký thứ hai, hoặc thông qua một bên thứ ba hoặc tuyên truyền, phổ biến những thông tin không có lợi cho uy tín của mạng xã hội timdoi.vn, hoặc của những cá nhân, tổ chức khác.
(x). Chịu hoàn toàn trách nhiệm cá nhân trước Công Ty, mạng xã hội timdoi.vn, các cá nhân, tổ chức có liên quan khác khi Thành viên vi phạm các qui định của pháp luật và các điều kiện của Thỏa Thuận này, gây ảnh hưởng, thiệt hại đến Công Ty, nhân sự của Công Ty, các cá nhân và tổ chức có liên quan, đã phải chịu ảnh hưởng bởi những hành vi vi phạm đó.
(xi). Không sử dụng mạng xã hội timdoi.vn vào mục đích thương mại mà không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi trước đó.
(xii). Không được hạn chế hoặc cấm đoán bất kỳ người dùng nào khác sử dụng và đọc thông tin trên mạng xã hội timdoi.vn.
(xiii). Cho phép và tạo quyền đương nhiên cho mạng xã hội timdoi.vn sử dụng, trưng bày, tái sản xuất, chỉnh sửa, làm cho phù hợp, xuất bản, cung cấp, xúc tiến, dịch và tạo ra các phiên bản phái sinh hoặc tổ hợp khác, một phần hoặc toàn bộ, trên phạm vi toàn cầu mà không đòi hỏi thù lao. Việc này được áp dụng với bất cứ dạng thức, phương tiện, công nghệ nào đã được biết đến hoặc phát triển sau này; người sử dụng cần lưu ý rằng, các video clip trên mạng xã hội timdoi.vn có thể tiếp tục thuộc giao diện nội dung trên mạng xã hội timdoi.vn ngay cả khi tài khoản của người sử dụng đã bị xóa vì bất kỳ lý do gì.
(xiv). Từ bỏ, và không yêu cầu về bất kỳ khoản tiền thưởng, phí, nhuận bút, lệ phí và/hoặc các kiểu chi trả khác liên quan đến việc mạng xã hội timdoi.vn sử dụng, tiết lộ, áp dụng, và/hoặc chỉnh sửa phản hồi của người sử dụng.
(xv). Người sử dụng đồng ý rằng mạng xã hội timdoi.vn và những bên tham gia cung cấp dịch vụ đều không cung cấp những tư vấn chuyên khoa, việc sử dụng những thông tin tư vấn đó hoặc bất kỳ thông tin nào khác đều thuộc quyền quyết định của người sử dụng và các yếu tố rủi ro của nó sẽ không thuộc trách nhiệm của mạng xã hội timdoi.vn. Người sử dụng đã hiểu và hoàn toàn chịu trách nhiệm về các nguy cơ, hậu quả có thể xảy ra.
(xvi). Không sử dụng trái phép mật khẩu, khóa mật mã và thông tin riêng của thành viên khác trên mạng xã hội timdoi.vn. Không gây cản trở việc sử dụng bình thường tài khoản, mật khẩu của người sử dụng khác.
(xvii). Không xâm phạm, tiếp cận hay sử dụng bất kỳ phần nào trong máy chủ của mạng xã hội timdoi.vn. Nghiêm cấm mọi hành vi lợi dụng lỗi hệ thống để trục lợi cá nhân gây thiệt hại đến nhà cung cấp Dịch Vụ.

4.Quyền, và trách nhiệm của Mạng xã hội timdoi.vn