Điều 5
4.Quyền, và trách nhiệm của Mạng xã hội timdoi.vn

5.Cơ chế xử lý đối với thành viên vi phạm Thỏa Thuận

5.1. Quy trình xem xét, xử lý vi phạm:

Như đã trình bày tại mục 4.1, Công Ty và Mạng xã hội timdoi.vn có toàn quyền quyết định gỡ bỏ các nội dung được đăng tải, chia sẻ trên Mạng xã hội timdoi.vn có tính chất vi phạm qui định pháp luật, thuần phong mỹ tục, và điều kiện nêu trong bản Thỏa Thuận này. Ngoài ra, Ban quản trị Mạng xã hội timdoi.vn luôn được bảo lưu quyền chấm dứt tư cách thành viên, hoặc xóa bỏ tài khoản của người sử dụng Dịch Vụ có hành vi vi phạm đó.

Về cơ bản, cơ chế xử lý đối với người sử dụng Dịch Vụ có hành vi vi phạm Thỏa Thuận trên Mạng xã hội timdoi.vn được thực hiện theo qui trình như sau:
Thông báo cho thành viên về vi phạm;
Yêu cầu chấm dứt hành vi, đính chính thông tin vi phạm, hoặc sửa đổi,
Yêu cầu gỡ bỏ thông tin vi phạm trong trường hợp bắt buộc phải loại bỏ thông tin theo qui định của chính sách Công Ty và qui định pháp luật;
Dùng biện pháp kỹ thuật để gỡ bỏ thông tin vi phạm trong trường hợp thành viên không hợp tác;
Chấm dứt tư cách thành viên nếu thành viên không phối hợp thực hiện, hoặc tiếp tục tái diễn hành vi vi phạm.

5.2. Nguyên tắc xử lý vi phạm:

Tùy theo mức độ vi phạm, các thành viên sẽ được nhắc nhở bằng tin nhắn hay email hoặc xóa tài khoản vĩnh viễn mà không cần thông báo trước.
Tối đa với mỗi lỗi vi phạm, thành viên sẽ được nhắc nhở 1 lần. Nếu thành viên vẫn tái phạm thì bình luận sẽ bị xóa mà không báo trước.
Trường hợp người sử dụng vi phạm phạm pháp luật, gây hậu quả nghiêm trọng, Nhà cung cấp có thể đưa vụ việc ra cơ quan quản lý Nhà nước để xử lý theo quy định của pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Nếu người sử dụng đã đăng ký là thành viên Mạng xã hội timdoi.vn nhưng không tuân thủ các quy định sử dụng tại Thỏa Thuận này, người sử dụng sẽ bị dừng tư cách thành viên ngay lập tức mà không cần thông báo trước.

5.3. Cụ thể các hình thức xử phạt đối với thành viên đăng ký

(i) Xoá bài và khoá tài khoản vĩnh viễn ngay lần đầu tiên vi phạm và trong trường hợp cần thiết, Timdoi.vn sẽ chuyển thông tin tài khoản liên quan cho cơ quan thực thi pháp luật đối với các hành vi sau: Lợi dụng timdoi.vn nhằm chống phá nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam. Hành vi này bao gồm nhưng không giới hạn việc người sử dụng tên đăng nhập hoặc hình ảnh đại diện là tên, hình ảnh của chính trị gia, các danh nhân, các vị lãnh đạo của đảng và nhà nước và việc người sử dụng đăng thông tin bàn luận chính trị hoặc tiết lộ bí mật quốc gia, gây phương hại đến an ninh xã hội.
Kêu gọi tụ tập, thành lập các tổ chức hoạt động khủng bố, hoạt động tội phạm có tổ chức hoặc các nhóm có liên quan đến hành vi bạo lực hoặc tội phạm.
Đăng nội dung hình ảnh, video khiêu dâm lên diễn đàn, điều này bao gồm các tài liệu khiêu dâm, các nội dung khuyến khích lạm dùng hoặc bạo lực tình dục, mọi nội dung tình dục có liên quan đến trẻ vị thành niên, ảnh riêng tư, cung cấp các dịch vụ tình dục, mại dâm.
Sử dụng tên đăng nhập, hình ảnh đại diện hoặc đăng bài viết giả mạo để mạo danh các nhân, tổ chức nhằm mục đích trục lợi, lừa đảo hoặc các hành vi phạm pháp khác.
Đăng thông tin gây mâu thuẫn, hiềm khích, phân biệt đối xử giữa các dân tộc, vùng miền, tôn giáo.
Thực hiện việc phá hoại hệ thống mạng của timdoi.vn dưới bất kỳ hình thức nào như chèn các đoạn mã nguy hiểm, tấn công hệ thống.

(ii) Xoá bài và nhắc nhở lần đầu, khoá tài khoản 7 ngày lần hai, khoá tài khoản 30 ngày cho các lần vi phạm tiếp sau được áp dụng nhưng không giới hạn với các hành vi sau:
Đăng thông tin cùng một nội dung lặp lại nhiều lần với mục đích thương mại, quấy nhiễu hay trục lợi từ người khác công khai hay riêng tư.
Sử dụng từ ngữ, hình ảnh phản cảm, trái với thuần phong mỹ tục Việt Nam
Sử dụng hình ảnh cá nhân của người khác, công khai tư liệu cá nhân và các thông tin cá nhân như danh tính, địa chỉ, số điện thoại mà chưa được sự đồng ý của đối tượng đề cập.
Đăng các nội dung, thông tin, hình ảnh, video vi phạm bản quyền tác giả hoặc nhãn hiệu thương mại.
Đăng nội dung khuyến khích tệ nạn hoặc bạo lực hoặc các hành vi bị cấm khác theo quy định của pháp luật

6.Cảnh báo về các rủi ro khi lưu trữ, trao đổi, chia sẻ thông tin trên mạng xã hội timdoi.vn