Điều 6
5.Cơ chế xử lý đối với thành viên vi phạm Thỏa Thuận

6.Cảnh báo về các rủi ro khi lưu trữ, trao đổi, chia sẻ thông tin trên mạng xã hội timdoi.vn

Dịch vụ Mạng xã hội timdoi.vn cho phép người sử dụng đăng tải, đệ trình, lưu trữ, gửi hoặc nhận nội dung, bao gồm các hình ảnh, clip. Tuy nhiên, Nhà Cung Cấp không đảm bảo những thông tin người sử dụng tải lên, đệ trình, lưu trữ, chia sẻ trên Mạng xã hội timdoi.vn là chính xác, an toàn, và không chứa đựng các rủi ro về an toàn thông tin.
Khi người sử dụng đăng tải nội dung lên Mạng xã hội timdoi.vn, bạn đã đồng ý trao cho Mạng xã hội timdoi.vn chấp thuận không độc quyển đối với các sản phẩm sở hữu trí tuệ, theo đó Mạng xã hội timdoi.vn có thể chuyển nhượng, có thể cấp phép lại, miễn phí, toàn cầu, với quyền sử dụng, đăng tải, lưu trữ, sao chép, chỉnh sửa, tạo mới dựa trên, dịch, trao đồi, phát hành, biểu diễn, trưng bày, và phân phối những nội dung của bạn. Các quyền bạn đồng ý cấp theo chấp thuận này được giới hạn cho mục đích vận hành, quảng bá và phát triển Mạng xã hội timdoi.vn. Chấp thuận đối với các sản phẩm sở hữu trí tuệ mà bạn cấp cho chúng tôi vẫn tiếp tục có hiệu lực ngay cả khi bạn không còn sử dụng Dịch Vụ trên Mạng xã hội timdoi.vn.
Người sử dụng phải đảm bảo rằng các nội dung do bạn đăng tải lên Mạng xã hội timdoi.vn đều không vi phạm luật sở hữu trí tuệ của Việt Nam và quốc tế. Sử dụng Dịch Vụ của Mạng xã hội timdoi.vn không có nghĩa là bạn có bản quyển sử dụng những nội dung mà bạn truy cập được. Bạn không thể sử dụng những nội dung không phải của bạn trên Mạng xã hội timdoi.vn nếu không xin phép người chủ hoặc thực hiện các thủ tục khác theo luật định
Trên Website của Mạng xã hội timdoi.vn có thể xuất hiện link website, hoặc biểu tượng website khác, những website này có thể không thuộc kiểm soát hoặc sở hữu của Nhà Cung Cấp. Việc truy cập tới các trang khác này hoàn toàn có thể gặp rủi ro, nguy hiểm. Người sử dụng hoàn toàn chịu trách nhiệm rủi ro khi sử dụng website liên kết này. Nhà Cung Cấp sẽ không chịu trách nhiệm về nội dung của bất kì website hoặc điểm đến nào mà người sử dụng đã truy cập, sử dụng đường link, liên kết hiện trên Mạng xã hội timdoi.vn.

7.Cơ chế giải quyết khiếu nại, tranh chấp