Điều 8
7.Cơ chế giải quyết khiếu nại, tranh chấp

8- Chính sách thu thập, xử lý dữ liệu thông tin cá nhân và bảo vệ thông tin cá nhân, thông tin riêng của người sử dụng dịch vụ mạng xã hội timdoi.vn

(i). Mạng xã hội timdoi.vn đảm bảo rằng mọi thông tin cá nhân thu thập được trên website trên cơ sở đăng nhập và khai báo thành viên của người sử dụng sẽ được lưu giữ an toàn. Công Ty và Mạng xã hội timdoi.vn thực hiện biện pháp bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng bằng cách:
Giới hạn truy cập thông tin cá nhân
Sử dụng sản phẩm công nghệ để ngăn chặn truy cập máy tính trái phép
Xóa thông tin cá nhân của khách hàng khi thông tin không còn cần thiết cho mục đích lưu trữ hồ sơ của website.

(ii). Công Ty và Mạng xã hội timdoi.vn sẽ không chia sẻ thông tin cá nhân của khách hàng cho bất kỳ một công ty, hay đối tượng nào khác ngoại trừ những thông tin, và đối tượng mà khách hàng đã đăng công khai, hoặc giao kết trên website trong quá trình đăng tin bán, hoặc mua sản phẩm. Trong một vài trường hợp đặc biệt, Mạng xã hội timdoi.vn có thể bị yêu cầu phải tiết lộ thông tin cá nhân, ví dụ như khi có căn cứ cho việc tiết lộ thông tin là cần thiết để ngăn chặn các mối đe dọa về tính mạng và sức khỏe, hay cho mục đích thực thi pháp luật, khi đó việc tiết lộ thông tin sẽ được chọn lọc và đảm bảo tuân thủ qui định của pháp luật.
(iii). Nếu khách hàng cho rằng bảo mật của khách hàng bị xâm phạm hay xâm nhập do tình trạng không được đảm bảo bảo mật an toàn trên hệ thống bảo mật của Mạng xã hội timdoi.vn, khách hàng có thể liên hệ với chúng tôi tại địa chỉ của ban quản trị website để phản ánh và được giải quyết vấn đề.
(i.v). Mục đích thu thập Thông tin cá nhân. Mạng xã hội timdoi.vn thu thập thông tin cá nhân của người sử dụng cho một hoặc một số mục đích như sau:
Thực hiện nhận diện Khách hàng là thành viên của Mạng xã hội timdoi.vn và thiết lập các hình thức liên lạc với khách hàng với khách hàng,
Thực hiện cung cấp, cập nhật và cải tiến Dịch vụ,
Hiển thị và đo lường hiệu quả quảng cáo

(v). Loại thông tin thu thập. Những loại Thông tin cá nhân mà Mạng xã hội timdoi.vn thu thập từ Khách hàng của mình bao gồm:
Thông tin cá nhân như họ và tên, giới tính, ngày sinh, thông tin liên lạc như số điện thoại, địa chỉ gửi thư, địa chỉ email, số fax;
Thông tin về doanh nghiệp của Khách hàng như tên doanh nghiệp, địa chỉ doanh nghiệp, chức danh;
Các thông tin khác phục vụ Chương trình Khách hàng thân thiết như địa chỉ nhà riêng, số điện thoại di động, địa chỉ email cá nhân, thói quen, sở thích và các thông tin liên quan đến các nhu cầu đặc biệt của Khách hàng.

(vi). Phạm vi sử dụng thông tin
Thông tin được thu thập trên Mạng xã hội timdoi.vn sẽ được sử dụng rộng khắp trên toàn bộ các dịch vụ mà Mạng xã hội timdoi.vnđang cung cấp cho các khách hàng, đồng thời sẽ được sử dụng cho tất cả các mục đích cần thiết trên sàn, để đảm bảo tối ưu hóa tính năng và hiệu quả của thông tin được sử dụng.
Chỉ có khách hàng là thành viên mới có thể truy cập vào tài khoản cá nhân của mình tại website Mạng xã hội timdoi.vn bằng tên đăng nhập và mật khẩu do khách hàng chọn.
Bất cứ ai cũng có thể sử dụng các thông tin trên Mạng xã hội timdoi.vn để tiến hành các giao dịch và sử dụng Dịch Vụ hợp pháp, nhưng không có quyền sử dụng những thông tin này vào mục đích Spam hoặc sưu tầm thông tin cá nhân khi chưa được sự đồng ý từ Mạng xã hội timdoi.vn.
Mạng xã hội timdoi.vn có toàn quyền quyết định đăng, hoặc không đăng; lưu giữ hoặc không lưu giữ thông tin của khách hàng đăng trên trang website mà không cần phải báo trước cho khách hàng.
Mạng xã hội timdoi.vn không chịu trách nhiệm và không bảo đảm về tính chính xác của thông tin được đăng. Đồng thời, không chịu bất cứ trách nhiệm pháp lý hoặc bồi thường thiệt hại nào về việc mất mát hay hư hỏng đối với những hàng hóa được đề cập đến trong tất cả các giao dịch trên Mạng xã hội timdoi.vn.

(vii). Thời gian lưu trữ thông tin thu thập Mạng xã hội timdoi.vn sẽ lưu trữ các thông tin cá nhân do người sử dụng đăng tải, cung cấp trên các hệ thống nội bộ của Mạng xã hội timdoi.vn trong quá trình cung cấp dịch vụ cho Khách hàng hoặc cho đến khi hoàn thành mục đích thu thập.
(viii). Việc công bố thông tin thu thập

Mạng xã hội timdoi.vn không tiết lộ, cho thuê, hoặc bán những thông tin cá nhân của khách hàng cho các tổ chức hay cá nhân với mục đích trục lợi trừ khi nhận được yêu cầu từ các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, hoặc phải thực hiện theo chính sách của pháp luật.
Mạng xã hội timdoi.vn cũng có thể chia sẻ thông tin cá nhân của Khách hàng cho các bên dưới đây. Tuy nhiên, Các thông tin cá nhân mà Mạng xã hội timdoi.vn tiết lộ có thể bao gồm thông tin nhận diện tài khoản của khách hàng và lịch sử tài khoản người dùng, tên, địa chỉ giao dịch, địa chỉ nơi ở, số điện thoại, địa chỉ email, hoặc bất cứ điều gì khác mà Mạng xã hội timdoi.vn cho là có liên quan:
Bên thứ ba để cung cấp nội dung và dịch vụ chung (như các dịch vụ đăng ký, giao dịch và hỗ trợ khách hàng, hoặc các dịch vụ phần mềm khác để cải tiến chất lượng và dịch vụ của website);
Bên thứ ba cung cấp dịch vụ theo hợp đồng hỗ trợ hoạt động kinh doanh của Mạng xã hội timdoi.vn (như điều tra gian lận, thu thập hóa đơn, liên kết, các chương trình khen thưởng và hỗ trợ khách hàng);
Bên thứ ba khác mà Khách hàng có yêu cầu Mạng xã hội timdoi.vn gửi thông tin của Khách hàng (hoặc bên mà Khách hàng đồng ý khi sử dụng một dịch vụ cụ thể khác).
Các cơ quan thực thi pháp luật, các cơ quan khác của chính phủ hoặc các bên thứ ba để đáp ứng yêu cầu thông tin liên quan đến điều tra hình sự, hoạt động bất hợp pháp bị cáo buộc hoặc bất kỳ hoạt động nào khác có thể làm cho Mạng xã hội timdoi.vn, Khách hàng hay bất kỳ người dùng nào khác trên Mạng xã hội timdoi.vn phải liên đới chịu trách nhiệm pháp lý.
Các cơ quan khác có liên quan đến điều tra gian lận, vi phạm sở hữu trí tuệ, vi phạm bản quyền, hoặc các hoạt động bất hợp pháp khác, tùy theo quyết định của Mạng xã hội timdoi.vn cho rằng cần thiết hoặc thích hợp, hoặc theo thỏa thuận bảo mật hoặc theo yêu cầu của pháp luật, cần phải cung cấp, thực hiện theo yêu cầu.
Các đơn vị kinh doanh, hoặc nhà đầu tư khác mà Mạng xã hội timdoi.vn có kế hoạch hợp tác đầu tư, sáp nhập, hoặc được nhà đầu tư đó mua lại. Trong tất cả những trường hợp như vậy, Mạng xã hội timdoi.vn sẽ yêu cầu các đơn vị này thực thi chính sách bảo mật thông tin này đối với thông tin cá nhân của các Khách hàng.

(ix) Bảo đảm an toàn, an ninh thông tin cá nhân. Mạng xã hội timdoi.vn cam kết sẽ bảo mật các thông tin cá nhân của khách hàng, sẽ nỗ lực hết sức và sử dụng các biện pháp thích hợp để các thông tin mà khách hàng cung cấp cho Mạng xã hội timdoi.vn trong quá trình sử dụng website này được bảo mật và bảo vệ khỏi sự truy cập trái phép. Mọi biện pháp cần thiết sẽ được thực hiện bởi Mạng xã hội timdoi.vn để ngăn ngừa các hành vi sau:

Đánh cắp hoặc tiếp cận thông tin trái phép;
Sử dụng thông tin trái phép;
Thay đổi, phá hủy thông tin trái phép Tuy nhiên, Mạng xã hội timdoi.vn không đảm bảo, và không thể cam kết sẽ ngăn chặn được tất cả các truy cập, hoặc xâm nhập, sử dụng thông tin cá nhân trái phép. Trong mọi trường hợp, Mạng xã hội timdoi.vn thể xảy ra đối với cá nhân, tổ chức có thông tin liên quan, khi việc truy cập, xâm nhập, sử dụng thông tin trên sàn một cách trái phép nằm ngoài khả năng kiểm soát của Mạng xã hội timdoi.vn, đồng thời Mạng xã hội timdoi.vn cũng sẽ không chịu trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào đối với bất kỳ khiếu nại, tranh chấp hoặc thiệt hại nào phát sinh từ hoặc liên quan đến việc truy cập, xâm nhập, sử dụng thông tin trái phép như vậy.

(x). Việc sửa đổi chính sách bảo mật thông tin Mạng xã hội timdoi.vn có toàn quyền chủ động chỉnh sửa chính sách bảo mật thông tin trên website vào bất kỳ thời điểm nào khi cần thiết, hoặc theo qui định của pháp luật, nhằm đảm bảo hoạt động tối ưu của sàn giao dịch, và đảm bảo nghĩa vụ tôn trọng pháp luật luôn được thực thi tuyệt đối. Mọi nội dung của chính sách bảo mật thông tin, và các sửa đổi, bổ sung đối với chính sách này sẽ luôn được cập nhật và công bố trên website của Mạng xã hội timdoi.vn, và sẽ được ghi ngày sửa đổi, cập nhật để khách hàng có thể nhận biết được nội dung mới nhất.

9.Quảng cáo